Dafina wa Afrika Mwana Chancellor NJK

d.o.b. 16-09-2017 †08-06-2020

Sire: CH. Aresvuma Vividjo Makini

Dam: Red Hot Line Malika Dafina wa Afrika

 

Madzinza Andwele Bahiya Kabisha

d.o.b. 14-03-2007 †19-03-2019

Sire: MultiCH Tarujen Penzi "Zorro"

Dam: Madzinza Basheera Nkosazana


INTCH NLCH BR Winner Madzinza Chanzi Chaniya

d.o.b. 18-03-2010 †05-04-2018

Sire: CH. Aresvuma Vividjo Makini

Dam: Madzinza Andwele Bahiya Kabisha

 


Madzinza Basheera Nkosazana

d.o.b. 15-06-2004 † 07-11-2016

Sire: MCH. Shangani Pansa Dafina

Dam: Vizara Gachira


INTCH LUXJCH EUJW Aresvuma Vividjo Makini

d.o.b. 14-08-2005 †21-12-2015

Sire: MCH. Vincent of Aresvuma

Dam: MCH. Vizara Iringa Aresvuma


Sandor van de Risjaahoeve

d.o.b. 06-02-2002 † 16-12-2010

Sire: Chibuluma Imbazo

Dam: Glenaholm Mooi Meissie


Vizara Gachira

d.o.b. 24-09-1999 † 21-06-2010

Sire: CH. Mehanna's Meningo

Dam: MCH. Vizara Dazi Yardena


Bobayo Mist of Savannah Winds

d.o.b. 21-05-1999 † 10-11-2005

Sire: MCH. Aakemba King Astor Gi'Fumo

Dam: CH. Asonga Mist of Savannah Winds