Enzi Embuleni El-Faiyum

d.o.b. 26-07-2012

HD A, ED 0/0, DM N/N, Blue Dilute D/D, JME N/N clear

www.rhodesian-ridgeback-enzi.nl

Enzi sired so far:

2015: Enzi Embuleni El-Faiyum & Kiaga Majaliwa: 3 males, 6 females.

2016: Enzi Embuleni El-Faiyum & Mawenzi El-Faiyum: 7 males, 6 females.

2018:Enzi Embuleni El-Faiyum & Aida Ridgeback Awena "Nikki": 2 males.

 2018: Enzi Embuleni El-Faiyum & Duffy Aimée Magmabona: 3 males, 7 females.

2019: Enzi Embuleni El-Faiyum & Aida Ridgeback Awena "Nikki": 5 males, 8 females